Gratis lesideeën, inspiratie en downloads voor kleuters vind je op Jufanke.nl

Juf Anke, leerkracht van een kleutergroep en eigenaar van Jufanke.nl
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht op basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. Ook schreef ik mee aan twee boeken: Hallo allemaal! en Spelen met prentenboeken.
Foto: Merel van Dooren

Mijn projecten geschreven voor Kleuteruniversiteit vind je hier

  • Kringactiviteiten
  • Liedjes en versjes
  • Hoeken
  • Knutselen
  • Downloads


Lesideeën voor kleuters | thema 'naar de supermarkt'

De mooiste boeken over de supermarkt

kleuters, voorlezen, markt, supermarkt kleuters, voorlezen, markt, supermarkt kleuters, voorlezen, markt, supermarkt kleuters, voorlezen, markt, supermarkt

Projecten over de supermarkt

supermarkt, kleuters, lesidee, kringactiviteiten, hoeken, spel, spelen, juf-Anke

Project supermarkt

Hoe komt het dat het eten in de supermarkt nooit opraakt? Waarom zitten er van die zebrastrepen op de doperwten? En waarom is het er eigenlijk zo koud? Kom alles te weten over de supermarkt!

In dit project nemen Storm en supermarktmanager Albert je mee de supermarkt in. Het project is geschreven bij het boek Super! van Sanne Ramakers en Merel de Vink en bevat activiteiten voor taal, rekenen, muziek, spel- en beweging, natuur en techniek en suggesties voor de hoeken.

--> Bekijk het project


Kringactiviteiten supermarkt

Taalactiviteiten

Kringgesprek supermarkt
Vraag de kinderen wat zij al weten over de (super)markt. Bespreek de verschillende afdelingen of kraampjes, wat je nodig hebt om boodschappen te gaan doen en op welke manieren je de boodschappen kunt betalen. Laat de kinderen aan de hand van een praatplaat hun ervaringen met 'boodschappen doen' uitwisselen. Maak tweetallen en geef elk tweetal een AH-mini of kunststof levensmiddel. Het kind dat het levensmiddel heeft, vertelt iets over de (super)markt. Hierna is het andere kind aan de beurt. Zo wisselen de kinderen uit.

praatplaat, supermarkt, boodschappen, kleuters

Woordenschatuitbreiding - boodschappen doen
Bied de kinderen het woordcluster boodschappen doen aan, met daarbij de woorden de boodschappentas en het boodschappenlijstje (Met woorden in de weer / LOGO3000)

Kom binnen met een grote boodschappentas of winkelwagen. Speel dat je vandaag boodschappen gaat doen. In de kring is de supermarkt. Er staan wat levensmiddelen die je gaat kopen. Als je klaar bent met uitzoeken ga je naar een kind om te betalen. Je vraagt het kind hoeveel je boodschappen kosten en geeft wat geld. Gebruik tijdens je toneelspel de volgende woorden heel vaak: boodschappenlijstje, boodschappentas en boodschappen doen. Leg tijdens het spel uit wat deze woorden betekenen. Vervolgens mag een kind de boodschappen doen.

De kok weet het niet meer - woordenschatuitbreiding
Eén kind is de kok. Zet een pan voor hem. De kok gaat iets héérlijks klaarmaken, maar er is een probleem. De kok is de ingrediënten vergeten. Wat moest er ook alweer in de pan?
Neem (een lege verpakking van) een levensmiddel en houd dit boven het hoofd van de kok. De kok kan het niet zien, maar de groep wel. Zij geven de kok aanwijzingen door iets over het levensmiddel te vertellen maar het woord niet te noemen. De kok luistert goed en probeert te raden wat hij is vergeten.

Levensmiddelenrace - woordenschatuitbreiding
Gebruik voor dit spel een bom (uit het spel Tik, tak, boem!) of een kookwekker. De bom of wekker gaat de kring rond. Het kind dat de bom/wekker in zijn/haar hand heeft noemt iets wat je in de supermarkt kunt kopen. Als de bom/wekker af gaat, is het kind wat hem op dat moment vast heeft "af". Dit spel kan ook gespeeld worden met categoriën zoals soorten fruit, groenten, vlees, zuivel, iets wat je eet tijdens het diner, keukengerei enzovoorts.

Auditieve oefeningen
Introduceer verschillende levensmiddelen op een leuke manier in de kring, bijvoorbeeld d.m.v. een raadspelletje. Als de levensmiddelen in de kring liggen, doe je hier enkele taalactiviteiten mee, zoals rijmen, wat is de beginklank?, woorden in losse klanken zeggen enzovoorts, levensmiddelen op beginklank sorteren enzovoorts. Op de site van juf Janneke vind je kant-en-klare auditieve oefeningen bij het thema 'supermarkt'.
--> Download de auditieve oefeningen

In het winkelmandje - visueel geheugen
Vul een winkelmand of winkeltas met wat levensmiddelen. Bekijk met de kinderen wat er in de winkelmand zit. Dek de winkelmand vervolgens af met een theedoek en vraag wat erin zit. Kunnen de kinderen het zich herinneren? Herhaal dit met andere levensmiddelen.

Variaties:
- Laat de kinderen goed kijken naar de levensmiddelen in de winkelmand. Vraag ze hierna de ogen te sluiten en haal iets weg. De kinderen openen de ogen en ontdekken wat weg is.
- Leg enkele levensmiddelen in de winkelmand en loop hiermee in een vlot tempo voor de kinderen langs. Laat ze kort in de mand kijken. Als alle kinderen hebben gekeken, dek je de mand af of je zet deze weg. Vraag wat er in de mand lag. Kunnen de kinderen zich alle levensmiddelen herinnneren?

Taalactiviteiten met de AH-mini's
- Zoek telkens 2 mini's bij elkaar die met dezelfde letter beginnen. Geef alle oudste kleuters een mini. De kinderen gaan op zoek naar het kind met het product dat dezelfde beginklank heeft als hun product.
- Raadspelletje. Leg een aantal mini's in de kring. Neem één mini in gedachten. De kinderen mogen 10 vragen stellen om erachter te komen wat jij in gedachten hebt. Antwoord alleen met ja of nee.
- Alle vogels vliegen. Vertel iets over een mini wat waar of niet waar is. Bijvoorbeeld: met het broodrooster kun je brood invriezen. Als het waar is wat je zegt, gaan de kinderen staan en wapperen met de armen (vliegen). Als het niet waar is, blijven de kinderen zitten.

ah-minis

In het winkelmandje - fonemisch bewustzijn
Vul een winkelmandje of winkeltas met allerlei levensmiddelen. Bekijk de levensmiddelen met de kinderen. Met welke letter begint dit? Kunnen we het woord klappen? Hoeveel stukjes heeft dit woord? Kunnen we een zin met dit woord bedenken? Welk woord is het langst? Kunnen we de voorwerpen in hoepels leggen, we sorteren ze op het aantal woordstukjes (klappen).

Het boodschappenlijstje - auditief geheugen
Leg een heleboel levensmiddelen (AH-mini's) in de kring. Vertel de kinderen dat jullie boodschappen gaan doen. Jij vertelt wat er nodig is, één van de kinderen mag, nadat alles opgenoemd is, gaan 'winkelen'. Noem om te beginnen 2 producten op en laat een kind deze producten pakken. Ga daarna verder met 3 producten, 4, etc.
Kunnen de kinderen de producten ook in dezelfde volgorde pakken als waarin jij ze opgenoemd hebt?
Ga hierna zelf naar de winkel. Noem 4 producten die je nodig hebt. Pak er vervolgens maar 3. Weten de kinderen wat je vergeten bent om te kopen?

Ra, ra, wat zit er in de tas?
Neem een boodschappentas vol verpakkingen van eten mee. Omschrijf iets wat in de tas zit. Laat de kinderen raden. Wanneer een kind het goed raadt, mag dat kind in de tas komen kijken en het product eruit halen. Laat dit kind het volgende product omschrijven.

Reclameposters maken - stempelen
De kinderen maken reclameposters voor in de supermarkt. Ze moeten hiervoor actief aan de slag met woorden nastempelen of schrijven en prijsjes voor producten bedenken.
Verzamel reclamefolders van supermarkten. Hier kunnen kinderen plaatjes uit knippen en op hun eigen reclameposter plakken. Hang de posters op in de supermarkt in de klas.
--> Download de lege reclameposters

kleuters, supermarkt, kringactiviteiten, taal

Rekenactiviteiten

Wat ligt er in de supermarkt? - Classificeren en ordenen
Nodig: een aantal producten uit de supermarkt. Zorg voor variatie in de soorten, bijv. schoonmaakmiddelen, iets van de vleesafdeling, van de broodafdeling, iets uit de rij met drank, iets van tijdschriften etc. Doe al deze spullen in een grote boodschappentas.

Vertel de kinderen dat jij of een handpop boodschappen gedaan hebt. Wat heb je gekocht en op welke afdeling heb je dit in de supermarkt gevonden?
Laat een kind iets uit de tas kiezen en op tafel leggen. Haal vervolgens weer iets uit de tas en kijk of dit bij het vorige product hoort of niet. Sorteer de spullen zo. Leg ze in groepjes neer of in hoepels.

Variatie: laat een kind iets voelen uit de tas en omschrijven. Voelt het hard of zacht?  Is het groot of klein? Heeft het hoeken? Is het rond? Wat denk je dat het is?

Wegen
De supermarkt of markt is natuurlijk zeer geschikt voor verschillende rekenactiviteiten. Denk maar eens aan betalen in de winkelhoek of het wegen van producten.
Zet een weegschaal (balans) in de kring en kijk met de kinderen hoe zwaar bijv. fruit en groenten wegen. Schat wat even zwaar weegt en kijk of dit klopt. Laat de begrippen zwaar en licht aan bod komen door te kijken wat zwaarder is en wat lichter etc.
Als je gewichtjes hebt, kun je aan de ene kant fruit op de balans leggen en aan de andere kant een gewicht. Welke gewicht weegt ongeveer even zwaar als het fruit?
Plak getallen op de gewichtjes. Een 1 op het lichtste gewicht, een 2 op het op een na lichtste gewicht etc. Als het fruit net zoveel weegt als het gewicht met de 2, dan kost het fruit 2 euro. De kinderen kunnen de balans op deze manier in de winkelhoek gebruiken.

Hoeveel kost het?
Nodig: Een heleboel lege doosjes van levensmiddelen. Leg ze op tafel of in de kring. Deze spullen gaan in de supermarkt verkocht worden.

Kunnen de kinderen prijsjes voor de producten maken? Overleg met de kinderen hoeveel alles kost. Welke producten zijn duur, welke goedkoop? Hoeveel kost iets dan als het goedkoop is? Leg de producten die hetzelfde zijn bij elkaar, want die krijgen ook hetzelfde prijskaartje. Laat de kinderen overleggen hoeveel alles gaat kosten. Laat de kinderen de doosjes verdelen en allemaal kleine kaartjes maken met daarop de prijs voor hun doosjes. Plak de prijsjes op de doosjes en zet ze in de supermarkt.

Kleur en vorm
Neem verschillende soorten echt of plastic fruit. Bekijk ze met de kinderen. Welke vorm hebben ze? Welke hebben dezelfde vorm? Welke kleur hebben ze? etc. Stop een stuk fruit onder een kleed of in een zak. Eén kind mag komen en voelen. Terwijl het kind voelt, omschrijft het aan de groep hoe het fruit voelt. Wat zou het zijn?

Meten met een dropveter
Leg een lange dropveter in de kring (een aantal dropveters aan elkaar vast geknoopt).
Je vertelt dat je 's morgens wakker werd en dat de dropveter naast je bed lag. Er zat een briefje bij, waarop stond dat de dropveter een toverdropveter is. De dropveter kan praten als je het levend maakt!
Daarvoor moet je de volgende toverspreuk zeggen:
1 Stap naar voren, 2 stapjes terug
kruip onder de veter en dan weer terug
veter, veter, veter, weet jij het? Of weet ik het beter?
Laat één leerling tijdens dit versje onder de veter doorkruipen.
De veter begint te praten en doet allerlei uitspraken m.b.t. meten, zoals:
- ik wed dat ik langer ben dan de juf/meester
- ik wed dat ik langer ben dan alle kinderen uit de klas op een rij
- ik wed dat ik om het rode groepje heen kan
- ik wed dat ik langer ben dan de verwarming
- ik wed dat ik om de hele school heel kan
- ik wed dat ik om de zandtafel heen kan etc.
Vraag de kinderen hoe we dit te weten kunnen komen. Laat een paar kinderen vervolgens meten. Lok zo allerlei meetactiviteiten uit.
Als afsluiting kun je vragen hoe lang de veter zou zijn. Hoe kun je dat weten?

7 Zoete zuurtjes in een fles
Nodig: een doorzichtige fles of pot en 10 zuurtjes.
Stop 7 zuurtjes in de fles/pot. Vraag de kinderen hoeveel ze denken dat erin zit. De kinderen moeten schatten. Ze mogen (nog) niet aan de fles komen. Waarom denken de kinderen dit? Kan het ook 100 zijn? Nee, waarom niet? Kan het dan 1000 zijn? Hoeveel zou dat zijn?
Hoe kunnen we nu echt tellen of het er ..... zijn? (Uit de fles halen).
Stop de zuurtjes één voor één terug in de fles. Tel ze met de kinderen. Lees daarna het volgende versje voor:

Zeven zoete zuurtjes in een fles,
maar ééntje rolde in de goot, nu zijn het er nog maar...
Zes zoete zuurtjes. Daar kwam een heel oud wijf,
die heeft er eentje weggepikt. Toen waren er nog...
Vijf zoete zuurtjes. Toen kwam mijn nicht Marie,
die heeft er twee gekregen. Toen waren er nog...

Drie zoete zuurtjes. Toen kwam de kruidenier,
die bracht voor mij een zuurtje mee, toen waren er weer...
Vier zoete zuurtjes, en toen kwam tante Mien,
die deed zes zuurtjes in de fles en toen waren het er...

Tien zoete zuurtjes, ik at ze allen op,
nu is het hele flesje leeg. Nou heb ik er geeneen.

Laat de kinderen het raadseltje iedere keer oplossen en de handeling uitvoeren.
Tenslotte heb je 10 zuurtjes uit de fles gehaald. Hiermee kun je een afsluitend spelletje spelen. Leg de 10 zuurtjes in de kring. De kinderen doen de ogen dicht. Haal een paar zuurtjes weg. Hoeveel zijn er weg? Hoe weten de kinderen dat? Laat de verschillende manier van rekenen/tellen aan bod komen.

Het macaronimonster
Knutsel van een schoendoos een leuk rekenmonster met een slurf van een wc-rol.
Het monster heeft zo'n honger! Kunnen de kinderen hem 5 .....(bijv. macaroni) geven? En dan nog 1? Hoeveel zit er nu in zijn buik? En als je er nog 1 bij doet? Nu wil het monster 10 dingen in zijn buik hebben. Hoeveel moet er nog bij? Bedenk op die manier allerlei eenvoudige "sommen".

kleuters, supermarkt, rekenen, tellen

Dropjes tellen
Leg 2 rijen van 10 dropjes op tafel. Kunnen de kinderen al synchroon tellen? Laat ze maar eens tellen hoeveel dropjes er liggen. Kunnen ze ook al resultatief tellen? Tel de eerste rij dropjes en vraag even later hoeveel dropjes er in totaal liggen. Beginnen de kinderen eerst opnieuw bij rij 1 of tellen ze door vanaf rij 2?

Overige activiteiten

Naar de supermarkt
Tijdens het project supermarkt, zijn wij met de kleutergroepen naar de supermarkt geweest. Alle kinderen hadden een boodschappenlijstje met een paar boodschapjes erop en wat geld bij zich. In kleine groepjes gingen de kinderen, onder begeleiding van ouders, de supermarkt in. Hier mochten ze de spullen van het lijstje zelf uitzoeken en afrekenen. Daarnaast mochten de kinderen bij alle afdelingen een kijkje nemen. Bij het vlees mochten ze hamburgers maken, bij het fruit mochten ze een appel wegen en een sticker erop plakken, bij het brood en beleg mochten ze brood en beleg inpakken en in het magazijn mochten de kinderen lege flessen inleveren en bekijken hoe dat gaat en in de diepvries en koelkast staan. Het was een erg leuk bezoek aan de supermarkt!

Brood bakken
Ga met de kinderen broodjes bakken. In de kring bespreek je samen wat je ervoor nodig hebt. Je verzamelt de materialen en gaat aan het meten en wegen. Hoeveel boter? Hoeveel water? Laat de kinderen dit afwegen. De kinderen mogen vervolgens om de beurt mixen. Tijdens de speel-/werktijd kun je de kinderen om beurten bolletjes laten maken. Vraag, wanneer je op school geen oven hebt, een ouder de broodjes af te bakken.

Proeven
Blinddoek een kind of groepje kinderen en laat ze eten proeven. Wat zou het zijn?
Denk aan: stroop, suiker, zout, jam, pindakaas...
Dit kan ook in kleine groepjes gedaan worden onder begeleiding van een stagiair(e) of ouder.

Afsluiting van het thema | snoepspelletjes

Spelletjes met snoep, maar wel een beetje onverantwoord voor het onderwijs ;). Leuk voor een juffenfeest waarmee het thema supermarkt wordt afgesloten!
Deze spelletjes zijn ook voor oudere kinderen bedoeld en niet altijd geschikt voor de kleuters.

Dropveter eten zónder handen
Geef alle kinderen een dropveter. De kinderen moeten de dropveter een klein stukje in hun mond doen en dan de handen op de terug. Op het startsein mag iedereen beginnen met eten, máár, de handen moeten op de rug blijven. Wie heeft de dropveter het eerst naar binnen geslurpt en zijn mond leeg?

Het fruittella uitpak spel
Zorg voor Fruittella's, nog in de verpakking, een mes en vork en een dobbelsteen (liefst een hele grote).
De kinderen zitten in de kring. In het midden staat een bord met daarop een Fruittella en ernaast een mes en vork. De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wanneer een kind 6 gooit mag hij/zij in het midden van de kring gaan zitten. Het kind mag proberen de Fruittella te openen met mes en vork. Succes!
Wanneer dit lukt, voordat een ander 6 heeft gegooid, mag de Fruittella opgegeten worden.
Als iemand anders 6 gooit, moet degene die in het midden zit weer terug naar zijn/haar plaats en waagt de volgende een poging!

Chipsverkleedspel
Zorg voor een kom met chips, veel verkleedkleren en een grote dobbelsteen.
De kinderen zitten in de kring. Wanneer iemand 6 gooit moet hij/zij alle verkleedkleren aantrekken. Daarna mag hij/zij lekker chips gaan eten, máár, pas op! Zodra er iemand in de kring weer 6 gooit, stopt het verkleden of eten en is de volgende aan de beurt! Een spel wat af en toe lekker frustrerend kan zijn en voor hilarische taferelen zorgt!

Cake versieren
Laat je fantasie en creativiteit los op een plakje cake (of een wafel of eierkoek)! Zorg voor voldoende lekkere versiering en de kinderen kunnen aan de slag. Denk aan M&M's, hagelslag, slagroom, snoeppapier...

Wie kan een dropje op zijn neus laten balanceren?
Geef alle kinderen een dropje. De kinderen moeten het hoofd achterover houden en het dropje op het puntje van hun neus leggen (verder naar achter mag niet, dan blijft het dropje te makkelijk liggen). Wie kan het dropje het langst op zijn/haar neus laten balanceren?
Wanneer veel kinderen het lang volhouden kun je op een gegeven moment opdrachten gaan geven, zoals "ga staan", "draai een rondje", "klap in je handen", "ga op één been staan", "klim op je stoel", "klim op de tafel"...

Letterbrei
Koop koeklettertjes en laat de kinderen er in groepjes naar hartenlust woorden van maken.

Snoepduik
Zorg voor een teil water en wat zuurtjes. Gooi de zuurtjes in de teil met water. Wie kan een zuurtje opduiken?

Koekhappen
Maak ontbijtkoek of spekjes vast aan een lang touw. Hang dit touw op en laat de kinderen eens Oudhollands spek-/koekhappen.


Liedjes en versjes | supermarkt en eten

Samen naar de winkel
Monique Smit

 

Boodschappen doen
Mini Disco

 

Naar de winkel
Uit: Hoelahoep
Ik loop hier in de supermarkt
dit is mijn winkelwagen
daar doe ik zo van alles in
de boodschappen voor dagen.

Dan moet ik gaan betalen
er wacht een lange rij
heel langzaam komt de kassa steeds
een stukje dichterbij.

De kassa zegt piep piep piep piep
en pling de la springt open
daar gaan dan alle centjes in
voor alles wat we kopen
dan zegt die plong de la gaat dicht
en nu sta ik vooraan
piep piep piep piep en pling en plong
zo dat is weer gedaan.

Dag winkel en dag wagen
en dag kassa-mevrouw.
Als alles straks weer op is
dan kom ik weer bij jou.Fruitsalade
Uit: Rood, rood mannetje - Jeroen Schipper
Appel, aardbei, abrikozen
Druiven, dadels en meloen
Bramen, bessen en frambozen
Sinsaasappels en citroen

Papaya, banaan en ananas
mango
Papaya, banaan en ananas
mango
Papaya, banaan en ananas
mango
Kiwi kiwi, kokosnoot
Kiwi kiwi, kokosnoot

Verse vijgen, mandarijnen
Pruimen perzik en een peer
Rode kersen en rozijnen
Nectarines en nog meer

Papaya, banaan en ananas
mango
Papaya, banaan en ananas
mango
Papaya, banaan en ananas
mango
Kiwi kiwi, kokosnoot
Kiwi kiwi, kokosnoot

De bakker
Uit: Het grote liedjesboek
Elke morgen - opgelet
springt de bakker uit zijn bed
hij pakt meel uit grote zakken
hij moet honderd broden bakken
honderd broden bruin en wit
krentenbrood waar spijs in zit.

Elke morgen - keer op keer
is de bakker in de weer
taart maken, koekjes bakken
hij verkoopt vaak volle zakken
maar soms eet hij, wat een mop
zelf de meeste dingen op.

Pindakaas of hagelslag
Uit: Het grote liedjesboek
Pindakaas of hagelslag
of leverpastei
wil je een broodje
een broodje van mij?
wil je iets anders
niets aan de hand
dan krijg je een broodje
met gras of met zand

Naar de supermarkt
Wie gaat er mee naar de supermarkt?
Breng jij het wagentje eens hier.
Koop zeep en zout en een flesje bier,
ham, witlof en wc-papier.
Koop je een kip? Een verse vis?
Zeg koop je alles wat er is?
Nu nog papier en een pen erbij
en dan bij de kassa in de rij.

Bakkertje
Zeg bakkertje, zeg bakkertje
wat doe je met je meel?
Ik maak er grote broden van
en koekjes, o, zo veel!

Smikkelen en smullen
Uit: Het grote liedjesboek
We gaan smikkelen en smullen
onze buik met spekkies vullen,
want we gaan nu hand in hand
samen naar Luilekkerland!

We gaan smikkelen en smullen
onze buik met spekkies vullen,
met gebak en chocola
en met zuurtjes, drop en vla!

We gaan smikkelen en smullen
onze buik met spekkies vullen,
tot we op een dag misschien
echt geen snoep meer kunnen zien…!

Geef mij maar appelmoes
Uit: Het grote liedjesboek
Wanneer de koningin aan tafel zit
't is tijd voor een goed diner
en dan hoort wat er te eten is
dan roept ze meteen: nou nee
geef mij maar appelmoes
geef mij maar appelmoes
klinkt door het paleis
geef mij maar appelmoes
geef mij maar appelmoes
en een schaal met ijs

Wanneer de kok dan uit de keuken komt
met worst en een pan hachee
met boerenkool en sla en worteltjes
dan roept ze opnieuw: nou nee
geef mij maar appelmoes
geef mij maar appelmoes
klinkt door het paleis
geef mij maar appelmoes
geef mij maar appelmoes
en een schaal met ijs!

Een leverworst op pootjes - versje
Een leverworst met pootjes
een kop en ook een staart
die wandelt in de keuken
heel rustig en bedaard
dan loopt hij naar de kamer
waar net een feestje is
met nootjes, kaas en hapjes
en wijn en bier en fris
daar praat hij met de gasten
- hij is beslist niet bang -
en zegt: als u een plakje wilt
ga dan gerust uw gang.

Boodschappen doen
Uit: Piramide
Boodschappen doen, boodschappen doen,
een pot met jam en een meloen
een leverworst een flink stuk kaas
alleen heb ik geen geld helaas.

Boodschappen doen, boodschappen doen,
een krentenbol en een citroen
is zonder geld een hele klus,
dus ik betaal maar met.... een kus!

De markt
Op de markt staan kramen,
winkeltjes zonder ramen
een dak van stof
een toonbank van hout
in zon en wind
warm of koud.

Je koopt er stoffen doeken
fruit en koeken
bloemen en jassen
snoep en tassen.

Ga je mee naar de markt
Uit: Piramide
Ga je mee, ga je mee
naar de bloemenmarkt
daar kan je van alles kopen.
Ga je mee, ga je mee
naar de bloemenmarkt
wat roepen ze daar allemaal hard!
Mensen, mensen, wat een mensen
allemaal mensen op de markt.


Ideeën voor de hoeken | supermarkt & eten en drinken

Spelhoek - In de supermarkt
Maak een supermarkt in je lokaal. Denk bij de inrichting van de winkel aan: reclameposters, schappen of een kast met daarin dozen van levensmiddelen, AH-mini's, kunststof fruit en groenten in bakken gesorteerd, een weegschaal, een kleine winkelwagen, een boodschappentas, een speelgoedkassa, geld, portemonnee, een schort (bedrijfskleding) een tafel waarop papier en een potlood of stempels liggen voor het maken van boodschappenlijstjes, kassabonnen enzovoorts.

Laat de winkelmedewerkers de producten prijzen. De klanten wegen het fruit en de groeten met de weegschaal. Hiervoor kun je eventueel ook gewichten gebruiken (balansweegschaal). Nummer de gewichten. Het fruit kost zoveel als het cijfer op het gewicht gelijk aan het gewicht van het fruit.

Laat kinderen de reclameposters maken door afbeeldingen uit reclamefolders van supermarkten te knippen, te stempelen of te schrijven. Laat ook enkele kinderen zelf reclamefolders voor jullie supermarkt maken en in de huishoek verspreiden.

--> Download de lege reclameposters

supermarkt, boodschappen, kleuters, spelhoek, spel, spelen, juf-Anke supermarkt, boodschappen, kleuters, spelhoek, spel, spelen, juf-Ankesupermarkt, kleuters, spelhoek, spelen, themahoek, rollenspel supermarkt, kleuters, spelhoek, spelen, themahoek, rollenspel
supermarkt, boodschappen, kleuters, spelhoek, spel, spelen, juf-Anke supermarkt, boodschappen, kleuters, spelhoek, spel, spelen, juf-Anke

Rollenkaarten voor de supermarkt
Onderstaande download bevat verschillende sets rollenkaarten voor een winkelhoek. Daarnaast vind je in de download euromunten en prijskaarten waar de kinderen zelf op kunnen schrijven.

--> Download het basispakket voor de winkelhoek

rollenspel, kleuters, winkel, rollenkaarten, euromunten, prijskaarten rollenspel, kleuters, winkel, rollenkaarten, euromunten, prijskaarten rollenspel, kleuters, winkel, rollenkaarten, euromunten, prijskaarten

Spelhoek - In het restaurant
Richt, passend bij het thema 'eten', een restaurant in. Denk hierbij aan twee gedeeltes, één voor de keuken en het personeel en één voor de gasten. Zet een tafel met wat stoelen klaar en zorg dat de kinderen dit mooi kunnen dekken. Zorg dus voor een leuk kleedje, een kaarsje of bloemetje, servetten en voldoende servies. Zorg ook voor een menukaart. Zet verder een kleine keuken in de hoek, wat kleding voor de kok of de serveersters, keukengerei, ingrediënten, een kassa en een kookboek.

kleuters, eten-drinken, restaurant, spel, spelen, spelhoek kleuters, eten-drinken, restaurant, spel, spelen, spelhoek

Spelhoek - De afhaalpizzeria
Richt een hoek in als afhaalpizzeria. Denk bij de inrichting van deze hoek bijvoorbeeld aan een balie (kast) waarop de pizza's klaarstaan. Lege pizzadozen, posters met daarop verschillende soorten pizza's en de prijzen, een telefoon, speelklei om pizzaingrediënten van te kleien, borden om pizza's op te leggen, folders voor de klanten met daarin verschillende pizza's, een schort, oranje hesje of pet voor de pizzakoerier, geld en een kassa, iets wat dient als brommer voor de pizzaberzorgers, bijv. een fietsje of een kar uit de buitenberging.
Laat de kinderen zelf een doos versieren die op de fiets/kar moet, waar de pizza's inkunnen. Laat de kinderen ook zelf kartonnen pizza's knutselen.
Misschien kunnen de kinderen ook in andere (kleuter)groepen de bestelling opnemen en pizza's bezorgen?

pizzeria, kleuters, spel, spelen, spelhoek

Spelhoek - In de cafetaria
In deze hoek heb je nodig: veel nepfrietjes die de kinderen knippen van stroken papier of gele schuursponzen, een schort voor de frietbakkers, een kassa en speelgeld, lege frietbakjes, papieren zakken en tassen, snacks gemaakt van papier of speelklei, een lijst met daarop wat de klanten kunnen bestellen. Deze kun je ook samen met de klas maken. Een "pan" om friet in te bakken, bijv. door de kinderen gemaakt van een kartonnen doos.
Proppen gekleurd papier voor bolletjes ijs. Een ijsschep. Een lijst met daarop al het ijs.

pizzeria, kleuters, cafetaria, spel, spelen, eten-drinken

Bouwhoek - supermarkt
Laat de kinderen een supermarkt bouwen met blokken. Geef ze bouwplanken (of laminaat of de sjouwplanken van het buitenspeelmateriaal) om schappen te maken. Hierop worden de supermarktproducten uitgestald.

supermarkt, blokken, bouwhoek, spel, spelen, kleuters supermarkt, blokken, bouwhoek, spel, spelen, kleuters supermarkt, blokken, bouwhoek, spel, spelen, kleuters

Sorteren - supermarkt
De kinderen hebben met Kapla schappen gemaakt waar de supermarktproducten 'op' staan.

supermarkt, kleuters, spel, spelen supermarkt, kleuters, spel, spelen

Schappen vullen - supermarkt
Download 'schappen vullen' en laat de kinderen de producten op het juiste schap leggen. Deze download bevat verschillende niveaus. Meer hierover vind je onder het tabblad 'downloads'.

--> Download 'Schappen vullen'

kleuters, supermarkt, spel, spelen


Knutselen | supermarkt

Je eigen winkel
Vul de winkel met plaatjes uit tijdschriften of eigen tekeningen. Maak zo een schoenenwinkel, een supermarkt, een boekenwinkel, een bakker, een juwelier etc.

supermarkt kleuters lesidee supermarktWinkels gemaakt door de kinderen van 't Palet, Vlijmen

Fruitschaal - scheuren
Teken fruit in een fruitschaal, groenten of andere levensmiddelen. Laat de kinderen deze opvullen door stukjes papier te scheuren.

Boodschappentas
Teken een boodschappentas op karton. Laat de kinderen deze uitknippen en versieren. Dit kan door er plaatjes uit reclamefolders op te plakken, zodat er producten in de tas zitten of door de tas te verven, te versieren met wasco of lapjes stof.

Vakken vullen - tekenopdracht
De kinderen vullen de vakken in de supermarkt. Ze tekenen supermarktproducten in de zes lege vakken van het tekenblad.
--> Download het tekenblad

supermarkt, kleuters, tekenen supermarkt, kleuters, tekenen

Rijstinstrument
Maak van wc rolletjes schudkokertjes door ze te vullen met wat rijst. Plak de kokertjes goed dicht en laat de kinderen hun instrumentjes versieren met gekleurd papier, plakfiguurtjes etc.

Wat eet jij vandaag?
Laat de kinderen levensmiddelen uit folders knippen en op een kartonnen bordje of een voorgetekend bord op een vel papier plakken.


Downloads | thema supermarkt

Schappen vullen

In deze download vullen de kinderen de schappen in de supermarkt. Gebruik hiervoor de AH-mini's of kleine kunststof levensmiddelen / afbeeldingen van levensmiddelen.
Pagina 1 De kinderen vullen elk schap met minstens één product binnen een categorie: fruit, brood en banket, groenten en zuivel. De pagina bevat twee dezelfde opdrachten, dus knip ze los.
Pagina 2 De kinderen vullen elk schap met een product dat met de letter op het schap begint. Ze leggen minstens één product op elk schap en worden uitgedaagd meer producten met deze beginklank te vinden. Knip de twee opdrachten op deze pagina eventueel los.
Pagina 3 De kinderen vullen de schappen naar eigen inzicht. Ze kunnen hiervoor de AH-mini's of kleine kunststof levensmiddelen gebruiken, maar ook afbeeldingen uit reclamefolders knippen. Vergroot de pagina hiervoor naar A3 formaat.

--> Download 'Schappen vullen'

supermarkt, boodschappen, kleuters, download, schappen-vullen, juf-Anke supermarkt, boodschappen, kleuters, download, schappen-vullen, juf-Anke supermarkt, boodschappen, kleuters, download, schappen-vullen, juf-Anke

Vakken vullen - tekenopdracht

De kinderen vullen de vakken in de supermarkt. Ze tekenen supermarktproducten in de zes lege vakken van het tekenblad.

--> Download het tekenblad

supermarkt, kleuters, tekenen

Kralenplankenpakket supermarkt

Dit pakket bevat kralenplankvoorbeelden bij het thema 'supermarkt', onderverdeeld in drie opdrachten: klassieke kralenplankvoorbeelden om na te leggen, voorbeelden om het spiegelen te oefenen en twee 'kraak de code' opdrachten.

Tip! Kies bij het afdrukken voor 'ware grootte', zodat de kralenplankvoorbeelden precies onder een doorzichtige kralenplank passen.

--> Download het kralenplankenpakket

supermarkt, kralenplank, kralenplankvoorbeeld, kleuters, boodschappen, juf-Anke, kralen supermarkt, kralenplank, kralenplankvoorbeeld, kleuters, boodschappen, juf-Anke, kralen supermarkt, kralenplank, kralenplankvoorbeeld, kleuters, boodschappen, juf-Anke, kralen, coderen, programmeren

Boodschappen doen - programmeren

We gaan boodschappen doen. Wat gaan we kopen?
De kinderen bedenken of volgen een route van het meisje naar een supermarkt. Daar aangekomen draaien ze de routekaart om en zien ze op de achterkant wat het meisje in de supermarkt heeft gekocht.
De download bevat opdrachten op verschillende niveaus waarbij de kinderen spelenderwijs de beginselen van het programmeren leren, bezig zijn met richting, tellen en cijfersymboleen herkennen.

--> Download 'Boodschappen doen' - programmeren

supermarkt, kleuters, programmeren, boodschappen, download, juf-Anke supermarkt, kleuters, programmeren, boodschappen, download, juf-Anke supermarkt, kleuters, programmeren, boodschappen, download, juf-Anke

Boodschappen doen - dobbelspel

De kinderen gaan boodschappen doen! Ze zetten een pion op de rode stip aan het begin van het pad en brengen de boodschappen één voor één naar huis door te dobbelen. Als ze thuis zijn gekomen, zetten ze een levensmiddel (gebruik hiervoor kleine kunststof levensmiddelen of de AH-mini's) in een blauw vak. Ze zetten de pion terug bij de supermarkt en dobbelen opnieuw. Zo gaan ze door tot er drie boodschappen naar huis zijn gebracht.

--> Download het dobbelspel 'boodschappen doen'

kleuters, supermarkt, boodschappen, dobbelspel, juf-Anke

Boodschappenlijstjes - visuele waarneming & visueel geheugen

Met deze download trainen de kinderen de visuele waarneming en het visueel geheugen.
Ze pakken een boodschappenlijst, kijken naar de producten en onthouden in welke volgorde ze staan.
* Print pagina 2 tot en met 11 DUBBELZIJDIG OP STEVIG PAPIER. Knip de kaarten los en lamineer ze.
* Print de losse kaarten van pagina 12 een aantal keer. Knip ze uit en lamineer ze. In plaats van deze kaarten kun je ook de mini’s van Albert Heijn gebruiken: ranja, fusilli, kaas, erwten, pindakaas, sinaasappelsap, hagelslag, frambozen, broccoli, rookworst

--> Download de boodschappenlijstjes

kleuters, supermarkt, boodschappen, geheugen, juf-Anke

kleuters, supermarkt, boodschappen, geheugen, juf-Anke kleuters, supermarkt, boodschappen, geheugen, juf-Anke

Downloads | Kleuteruniversiteit

boodschappenspel, Rolf, uitbreiding, kleuters, supermarkt

Het Boodschappenspel

Met het Boodschappenspel kunnen de kinderen écht boodschappen doen. Het spel stimuleert het rollenspel en de ontluikende gecijferdheid.

In dit pakket vind je suggesties voor reken- en taalactiviteiten bij ‘het Boodschappenspel’ van KG&Rolf. Daarnaast bevat dit pakket een bingospel, een lotto en boodschappenbriefjes waarmee de kinderen naar de winkel in de klas kunnen gaan.

--> Bekijk 'het Boodschappenspel'


boodschappenbriefjes, kleuters, supermarkt, tellen, juf-Anke

Boodschappenbriefjes

‘De voorraadkast is leeg. Tijd om boodschappen te doen.
Met een boodschappenbriefje in de hand, gaan we naar de supermarkt. Daar liggen verschillende producten in de schappen klaar.’

Met de boodschappenbriefjes oefenen de kinderen spelenderwijs het tellen en de getalsymbolen t/m 20.

--> Bekijk de boodschappenbriefjes

download een gratis lespakket voor kleuters voor de vastentijd

een mooi voorleesboek voor kleuters over pasen

een boek over een eigenwijze geit, leuk voor de Kinderboekenweek

een mooi prentenboek voor kleuters van de schijfster van Help! Een verrassing!

Volop ideeën en inspiratie bij de mooiste prentenboeken voor kleuters van Juf Anke