Gratis lesideeën, inspiratie en downloads voor kleuters vind je op Jufanke.nl

Juf Anke, leerkracht van een kleutergroep en eigenaar van Jufanke.nl
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht op basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. Ook schreef ik mee aan twee boeken: Hallo allemaal! en Spelen met prentenboeken.
Foto: Merel van Dooren

Mijn projecten geschreven voor Kleuteruniversiteit vind je hier

  • Kringactiviteiten
  • Liedjes en versjes
  • Hoeken
  • Knutselen
  • Downloads

Lesideeën voor kleuters | thema politie

Boekentips

de leukste boeken over de politie voor kleuters de leukste boeken over de politie voor kleuters de leukste boeken over de politie voor kleuters de leukste boeken over de politie voor kleuters de leukste boeken over de politie voor kleuters de leukste boeken over de politie voor kleuters

Projecten van Kleuteruniversiteit

project Jan Politieman van Kleuteruniversiteit. Een project over de politie voor kleuters.

Jan Politieman

Houd de dief! Achter deze boef aan, snel!

Met de aanwijzingen in dit pakket vind je ‘m wel! Ga met Jan Politieman mee op een spannende speurtocht naar de boef! Dit pakket bevat reken- en taalactiviteiten bij het boek ‘Jan Politieman’ van Ruth Wielockx, met activiteiten voor zeker twee weken rondom het thema ‘politie’.

--> Bekijk het project Jan Politieman


Kringactiviteiten thema politie

Woordweb politie - woordenschat
Laat de kinderen vertellen wat zij over de politie weten. Maak een woordweb of mindmap over 'de politie'. Laat enkele kinderen tijdens de werkles tekeningen bij de woorden maken.

Wat is weg? - visueel geheugen
Leg telkens drie of vier afbeeldingen in de kring. Vraag de kinderen de ogen te sluiten. Er komt een boef! Haal een afbeelding weg. De kinderen openen de ogen en ontdekken wat verdwenen is. Breid de activiteit uit door meer afbeeldingen te gebruiken en ook meer dan één afbeelding weg te pakken.

Door de portofoon - auditief geheugen
Zorg voor twee portofoons of walkietalkies. Zeg een woord of zin in één van de portofoons. Geef de andere portofoon aan een kind en laat hem het woord of de zin herhalen. Ga zo verder.

In de cel - rijmen
Zet een aantal boeven (poppetjes) in een cel. Noem een woord en wijs een boef aan. Wanneer de kinderen tien rijmwoorden op dit woord weten, wordt deze boef vrijgelaten. Lukt dit niet, dan blijft de boef zitten. Ga verder met de volgende boef. Noem een ander woord waar de kinderen op rijmen. Ga zo door tot er voor alle boeven gerijmd is.
Suggesties voor rijmwoorden: pet, boef, cel, portofoon, geld, buit, agent, snel, goud.

Op boevenpad - getalsymbolen op de dobbelsteen
Leg een pad van twintig groene en tien rode vouwblaadjes in de kring. Leg de rode en groene vouwblaadjes door elkaar neer. Zet twee boeven (poppetjes) voor het pad. Verdeel de klas in twee groepen. De groepen gooien om de beurt met de dobbelsteen en verzetten hun boef het aantal vouwblaadjes gelijk aan het aantal gegooide ogen. Als de boef op een rood vouwblaadje komt, gaat hij iets stelen! De kinderen gooien nóg een keer met de dobbelsteen en pakken evenveel diamanten als het aantal gegooide ogen. Wanneer een boef op een groen blaadje komt, gebeurt er niets. Welke boef heeft aan het eind van het pad het meest geroofd?

Diamantenroof - hoeveelheden overzien
Geef elk kind vier diamanten (teldopjes of fiches). De kinderen leggen deze voor zich. Wijs één kind aan als agent. Hij verlaat de ruimte. Haal bij één van de kinderen een diamant weg. Roep de agent terug. Kan de agent snel ontdekken waar een diamant verdwenen is? Breid de activiteit uit door meerdere diamanten weg te nemen.

Goudstenen - wegen
De boeven hebben goud gestolen! Hoeveel het goud waard is, bepaald je met de balans. Leg enkele (gouden) blokjes in een bakje van de balans en zet gewichten aan de andere kant. Kunnen de kinderen de balans in evenwicht krijgen? Je kunt het goud ook vergelijken op gewicht met kleine voorwerpen uit het lokaal.

Tralies - meten
Knip een aantal stroken van verschillende lengte uit zwart papier. Teken een groot vierkant (de cel) op een vel wit papier. Vertel dat er tralies in het raam van de cel moeten. Welke tralie past precies? Laat de kinderen meten en de tralies op een rij van kort naar lang leggen.


Liedjes en versjes
- thema Politie

Een boef is ontsnapt - Agent en Boef
Liesbeth van den Bergh - Hermsen
Een boef is ontsnapt,
hij heeft wat lijm gegapt.
Iedereen zit vastgeplakt,
Boef moet snel gepakt.

Kijk voor het volgende couplet en het muziekbestand op lekkerzingenproducties.nl

Zie mij eens gaan
Op de wijs van Click, clack van Ralf (1ste couplet en refrein)
Ik heb een jasje en een pet op,
boeven vang ik graag
geef mij maar een zware klus
en ja ik vang de boef vandaag.

Bonnen schrijven, een bekeuring,
kijk, daar kom ik aan,
ik ben de politieman,
zie je mij al staan?

(fluit, fluit, fluit, fluit - blaas op een politiefluit).

Oho oho, kijk daar eens die boef, kijk daar eens die boef, hey!
oho oho, daar kom ik dan aan
zie mij eens gaan.

Een petje met een klep
Een timmerman heeft een hamer
een schoonmaker een dweil
een slager heeft zijn messen
en een houthakker een bijl
een metselaar een troffel
een tuinman heeft een schep
en een politiemannetje
een petje met een klep.
Uit: Het grote versjesboek

Daar komt de politie aan

Bij de politieIdeeën voor de hoeken
- thema Politie

Op het politiebureau
Tover de huishoek om tot politiebureau. Denk hierbij aan
- een tafel
- een computer, toetsenbord
- een telefoon
- politiespullen zoals een pet, jasje, handboeien
- een blocnote met pen
- stoelen
- een hoekje als gevangenis
- gevonden voorwerpen waaronder kostbare spullen
- voetafdrukken
- knuffel van een hond
- eten voor de boef, zoals speelfruit en -brood, een bord, beker en bestek

Richt het politiebureau in. Zet een tafel neer voor de agent. Op de tafel staan zijn telefoon, computer en ligt zijn blocnote. In een hoek is de gevangenis voor de boef.
Print voetafdrukken en knip ze uit. Leg kostbare spullen in de hoek. Maak een plattegrond van het lokaal en doe deze in een plastic hoesje. Leg de plattegrond samen met een whiteboardmarker in de hoek.
De kinderen verdelen de rollen. Eén van de kinderen is de boef, de andere kinderen zijn agenten. De boef pakt de voetstappen en legt een spoor door het lokaal. Aan het eind legt hij iets kostbaars wat hij gestolen heeft, zoals een ketting, een diamant, een sleutel. Hierna verstopt de boef zich. De agenten komen. Ze volgen het spoor met hun speurhond en vinden het gestolen voorwerp. Ze zoeken de boef en slaan hem in de boeien. De boef wordt in de cel gezet.
De boef kan ook op de plattegrond aangeven waar hij zit door er een kruisje op te zetten. De agenten kijken op de plattegrond en zoeken de boef. De boef kan ook een knuffel zijn die in het lokaal verstopt wordt.

de huishoek wordt omgetoverd tot spelhoek in het thema politie de huishoek wordt omgetoverd tot spelhoek in het thema politieeen plattegrond van het lokaal bij het thema politie voetstappen verradden waar de boef naartoe is gegaan.
Een plattegrond. Waar zit de boef? - Voetstappen die leiden naar de verstopplek van de boef.

Politieauto's
Leg een wegenmat neer met daarop politieauto's en een politiebureau (bijv. van blokken). Zorg ook voor poppetjes, bijv. playmobil van politiemannen.

Op het bureau
Bouw een politiebureau, bijvoorbeeld met blokken, in de buurt van het poppenhuis. Zorg voor Playmobil poppetjes van agenten en een boef en zet een politieauto voor de deur. Leg enkele diamanten in het poppenhuis. De dief steelt hier de diamanten en wordt gearresteerd.

politie kleuters politie kleuters

In de bouwhoek
Laat de kinderen een politiebureau in de bouwhoek maken. Zorg voor een landingsplaats voor de helikopter op het dak, parkeerplaatsen voor de auto's en motors en cellen voor de boeven in het gebouw. Zet poppetjes van agenten en boeven in de bouwhoek, waar de kinderen mee kunnen spelen.

Boeven in de cel - Kapla
Maak een cel met kapla. Geef de kinderen een boef die ze in de cel kunnen stoppen.

de kleuters maken een gevangenis van kapla

Rechercheurs - zandtafel of activiteitenbak (tuff-tray)
Print de vinger- en voetafdrukken uit de download. Schrijf op elke vinger- en voetafdruk in het klein, tussen de lijnen, een letter of cijfer, zodat de kinderen het moeten zoeken. Lamineer ze vervolgens. Leg de vinger- en voetafdrukken in een lage bak of de tuff tray (activiteitenbak). Vul deze vervolgens met zand, rijst, glasstenen, pompons of ander klein materiaal. Leg pincetten, kwasten, vergrootglazen en zaklampjes klaar. De kinderen gaan als rechercheurs aan de slag. Ze gaan voorzichtig op zoek naar een vinger- of voetafdruk, leggen deze bloot en bestuderen deze nauwkeurig. Ze kijken of ze er een letter of cijfer op zien staan. Deze noteren of stempelen ze op het politie rapport (bladzijde 1).

Tip! Voeg figuren van letters of cijfers toe. De kinderen matchen de vinger- en voetafdrukken met daarop letters of cijfers met de figuren van letters of cijfers.

Variatie: Print de vinger- en voetafdrukken meerdere keren en laat de kinderen naar twee dezelfde vinger- of voetafdrukken op zoek gaan.

--> Download 'Sporen zoeken'

een politierapport schrijven na onderzoek in de tuff-tray de kleuters bekijken vingerafdrukken en zoeken letters en cijfers de kleuters bekijken voetafdrukken en zoeken letters en cijfers

In de cel, uit de cel - fijne motoriek
Neem een kleine mand en rijg aan de bovenkant draden op en neer die de tralies van een cel voorstellen. Zet de mand op zijn kant. Ga op zoek naar klein materiaal dat een boef voorstelt, zoals zwarte pompons. Leg deze voor de mand (de cel). De kinderen stoppen een boef in de cel door deze met een pincet vast te pakken en door de draden te duwen. In de cel laten ze hem los. Boeven die vrijgelaten mogen worden, worden op dezelfde manier uit de cel gehaald.

boeven in en uit de cel halen met een pincet
Deze foto werd gemaakt voor het thema insecten.

Badge versierem - fijne motoriek en creativiteit
Print een politiebadge en laat de kinderen deze versieren. Deze badge komt uit het pakket 'Jan Politieman' van Kleuteruniversiteit.

--> Download badges

een politiebadge versieren bij het thema politie voor kleuters


Beeldende activiteiten
- thema Politie

Politiewagen
De kinderen vouwen 16 vierkantjes. Ze vouwen het vouwblaadje hierna dubbel en plakken het dicht. Eén hoekje wordt omgevouwd. De auto krijgt een raam, wielen en een zwaailicht. De kinderen plakken de auto op een vel papier en tekenen er een boef of agent bij.

politiewagen knutselen door 16 vierkantjes te vouwen en een politieagent te tekenen

Politiepet
Nodig: dikke stroken blauw papier, politielogo, zwart papier
Maak van de strook blauw papier een band die om het hoofd van het kind past. Niet de band vast. Plak het politielogo op de voorkant van de band.
Maak van het zwarte papier een klep, met plakrand. De kinderen knippen de klep uit. Niet of plak de klep aan de band vast en klaar is de politiepet.

Helikopter
Neem een rond of ovaal wit vouwblaadje. De kinderen tekenen hier met zwarte stift een agent in. Verder maken ze rood / blauwe strepen op het vouwblaadje en schrijven hier het woord 'politie' op. Het blaadje wordt op een vel papier geplakt. Daarna maken de kinderen de staart en propellor van de helikopter van repen papier. Ook het onderstel wordt van repen papier gemaakt.

politiehelikopter knippen en plakken bij het thema politie, brandweer en ambulance

Gezocht!
Geef de kinderen een 'Gezocht - poster' en laat ze hier een boef op tekenen.

--> Download de 'gezocht' posters

poster met boef tekenen bij het thema politie voor kleuters poster met boef tekenen bij het thema politie voor kleuters
De rechter poster komt uit het pakket 'Jan Politieman' van Kleuteruniversiteit.


Downloads bij het thema politie

Hulpdiensten - kralenplankenpakket

Dit pakket bevat kralenplankvoorbeelden bij de politie, brandweer en ambulance, onderverdeeld in drie opdrachten: klassieke kralenplankvoorbeelden om na te leggen, een voorbeeld om het spiegelen te oefenen en een 'kraak de code' opdracht.

Tip! Kies bij het afdrukken voor 'ware grootte', zodat de kralenplankvoorbeelden precies onder een doorzichtige kralenplank passen.

--> Download het kralenplankenpakket

kralenplankenpakket bij het thema politie, brandweer en de ambulance. kralenplankenpakket bij het thema politie, brandweer en de ambulance. kralenplankenpakket bij het thema politie, brandweer en de ambulance. kralenplankenpakket bij het thema politie, brandweer en de ambulance.

Boeven vangen - programmeren

De politieagent is op zoek naar een boef. Hij volgt een route en komt bij een object. Heeft de boef zich hier verstopt? De kinderen draaien de routekaart om. Zien ze de boef? Arresteer hem! Zien ze voetafdrukken? O nee, de boef is er vandoor! De agent gaat naar het volgende object. In de download vind je een comletere uitleg. Het spel is gemaakt voor de oudste kleuters.

--> Download 'Boeven vangen' - programmeren

programmeeroefening voor kleuters bij het thema politie. Gratis download. programmeeroefening voor kleuters bij het thema politie. Gratis download. programmeeroefening voor kleuters bij het thema politie. Gratis download.

Badge versieren - fijne motoriek en creativiteit

Versier de badge op het uniform van de politieagent. Laat de kinderen met kleine materialen een rand leggen en/of patronen leggen enzovoorts.

--> Download de badges

politie badge versieren, fijne motoriek en creativiteit. Thema politie voor kleuters. politie badge versieren, fijne motoriek en creativiteit. Thema politie voor kleuters.

Sporen zoeken - waarneming, fijne motoriek, letters en cijfers

Print de vinger- en voetafdrukken uit de download. Schrijf op elke vinger- en voetafdruk in het klein een letter of cijfer, zodat de kinderen het moeten zoeken. Lamineer ze vervolgens. Leg de vinger- en voetafdrukken in een lage bak of de tuff tray (activiteitenbak). Vul deze vervolgens met zand, rijst, glasstenen, pompons of ander klein materiaal. Leg pincetten, kwasten, vergrootglazen en zaklampjes klaar. De kinderen gaan als rechercheurs aan de slag. Ze gaan voorzichtig op zoek naar een vinger- of voetafdruk, leggen deze bloot en bestuderen deze nauwkeurig. Ze kijken of ze er een letter of cijfer op zien staan. Deze noteren of stempelen ze op het politie rapport (bladzijde 1).

Tip! Voeg figuren van letters of cijfers toe. De kinderen matchen de vinger- en voetafdrukken met daarop letters of cijfers met de figuren van letters of cijfers.

Variatie: Print de vinger- en voetafdrukken meerdere keren en laat de kinderen naar twee dezelfde vinger- of voetafdrukken op zoek gaan.

--> Download 'Sporen zoeken'

activiteit in de tuff-tray met sporen zoeken en letters en cijfers herkennen activiteit in de tuff-tray met sporen zoeken en letters en cijfers herkennen activiteit in de tuff-tray met sporen zoeken en letters en cijfers herkennen

Vang de boef! - dobbelspellen

Krijgt de politieagent de boef op tijd te pakken, voordat hij er vandoor gaat met de juwelen? De kinderen dobbelen voor zowel de agent als de boef. Is de agent eerder bij het eindpunt? Dan wacht hij de boef op en slaat hem in de boeien!

--> Download 'Vang de boef!'

vang de boef! een dobbelspel voor kleuters bij het thema politie en hulpdiensten vang de boef! een dobbelspel voor kleuters bij het thema politie en hulpdiensten vang de boef! een dobbelspel voor kleuters bij het thema politie en hulpdiensten

Speurhonden - dobbelspel

Zorg voor zes pionnen en zet elke pion op een speurhond op het spelbord. Dobbel met de dobbelsteen. Verplaats de speurhond behorend bij het aantal gedobbelde ogen één paar voetafdrukken vooruit. Dobbel opnieuw. Verplaats weer een speurhond één paar voetafdrukken. Welke speurhond is het eerst bij de boef en grijpt hem bij zijn been?

--> Download 'Speurhonden'

dobbelspel met speurhonden in het thema politie voor kleuters

Diamantenroof - Agent en Boef

Leg een aantal diamanten (bijvoorbeeld glas- of stassstenen) klaar. De kinderen dobbelen met de 1-2-3 dobbelsteen en lopen als Boef over het pad. Wanneer ze op een rode cirkel komen, dobbelen ze nog een keer en stelen diamanten. Deze leggen ze bij hun spelblad. Hoeveel diamanten hebben ze gestolen voordat ze bij Agent zijn?

--> Download 'Diamantenroof'

dobbelspel in het thema politie voor kleuters

Branden en blussen - dobbelspel

Dit dobbelspel hoort bij het thema 'hulpdiensten 112' of 'brandweer'. Omdat ik daar nog geen apart menu-item voor heb, vind je 'm hier!
De kinderen dobbelen en leggen een vlam of rode teldop op het cijfer gelijk aan het aantal gedobbelde ogen. Dobbelen ze dit aantal nog een keer, dan wordt de vlam geblust met water. Een waterspetter of blauwe teldop wordt op het vuur gelegd. Zo dobbelen de kinderen tot al het vuur is geblust.

--> Download 'Branden en blussen'

gratis download bij het thema de brandweer voor kleuters spel branden blussen met de dobbelsteen voor kleuters

download een gratis lespakket voor kleuters voor de vastentijd

een mooi voorleesboek voor kleuters over pasen

een boek over een eigenwijze geit, leuk voor de Kinderboekenweek

een mooi prentenboek voor kleuters van de schijfster van Help! Een verrassing!

Volop ideeën en inspiratie bij de mooiste prentenboeken voor kleuters van Juf Anke