juf-Anke, lesidee, kleuters, kleutergroep, onderwijs
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht van een kleutergroep in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. In 2017 verscheen mijn eerste eigen boek bij Lemniscaat: Spelen met prentenboeken!


 

Uit de boekenkast

Regelmatig kom ik in vakbladen, bij studies en op internet interessante boeken voor het onderwijs tegen. Vakliteratuur, informatieve boeken voor kinderen, liedjesboeken... Inmiddels staan er al vele boeken in mijn boekenkast. Interessante en bruikbare boeken die ik graag met jullie wil delen.

Leerlingenzorg & psychologie

Kinderpsychologie in praktijk
Een reeks van uitgeverij Lannoo. In deze reeks omschrijven psychologen, (ortho)pedagogen en kinderpsychiaters op een toegankelijke manier de nieuwste wetenschappelijke inzichten in verschillende problemen bij kinderen en jongeren. Wat is er met het kind aan de hand? Wat heeft dit probleem veroorzaakt? Wat zijn de meest effectieve manieren om dit aan te pakken?

Hulpverleners hebben met deze boeken praktische handvatten om met ouders te communiceren en direct samen aan de slag te gaan. De boeken zijn door het heldere taalgebruik ook zeer goed leesbaar voor ouders en leerkrachten.


Ook verschenen:
Psychosen bij adolescenten, Annemiek Kuijer
Hechtingsproblemen bij kinderen, Anniek Thoomes
Trauma bij kinderen, Ramon Lindauer en Frits Boer
Schoolangst en schoolweigering bij kinderen, Bieneke Nienhuis
Motorische tics bij kinderen, Cara Verdellen en Jolanda van de Griendt
NLD bij kinderen, Adriaan Kievit

CPS reeks - Een zorg voor school en thuis
Een serie bestaande uit 11 boekjes over sociaal gedrag, agressie, pesten, adhd, autisme, faalangst, depressie, hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie etc.
De boeken zijn makkelijk te lezen en geïllustreerd met verhalen uit de praktijk. Er staan concrete tips en ideeën in. De boeken hebben zo'n 60 tot 100 pagina's.


Het verwende kind syndroom
Waarom verwennen ouders? Welke negatieve gevolgen heeft problematische verwenning? Wat zijn de gevolgen in het onderwijs? Hoe keer je het tij?

Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen. Bij problematische verwenning is er sprake van grenzeloosheid en toegeeflijkheid van de kant van de ouders, waardoor de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Problematische verwenning is een vorm van verwaarlozing.

Kinderen die hieraan blootgesteld worden, vallen onder andere op door hun lage frustratietolerantie en hun koppige en soms oppositionele en manipulerende gedrag. Vaak raken ze in een sociaal isolement en is er sprake van schoolverzuim. De gevolgen blijven ook op volwassen leeftijd merkbaar.

Willem de Jong neemt deze problematiek kritisch onder de loep en laat ook de moderne opvoedtaken van ouders en leerkrachten niet onbesproken.

Professioneel omgaan met gedragsproblemen
Interessant en zeer bruikbaar boek van John Jeninga over de verschillende benaderingen van probleemgedrag, de planmatige aanpak, kinderen met ADHD, kinderen met faalangst, RET e.d. en een aantal observatielijsten.

Mijn kind is hooggevoelig
15 tot 20 procent van alle kinderen is hooggevoelig. Zij hebben een specifieke aanpak nodig. Hooggevoeligheid (ook wel hoogsensitiviteit of HSP - highly sensitive person - genoemd) komt heel vaak voor, maar er is relatief weinig over geweten. Wat is hooggevoeligheid precies? Hoe herken je het? En hoe ga je ermee om? Dit boek gaat uit van een positieve benadering en legt de nadruk op het ontplooien van de talenten van het kind. De auteurs tonen aan hoe je het zelfvertrouwen van een hooggevoelig kind kunt stimuleren, zodat het beter leert omgaan met prikkels van buitenaf. Een onmisbare basisgids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Gedrag is meer dan je ziet
In het onderwijs worden leerkrachten steeds meer geconfronteerd met leerlingen die ‘uitdagend' of ‘ongepast' gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van risicovol, ontwrichtend gedrag.

Het is van groot belang dat leerkrachten beseffen dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan de leerling. In duidelijke taal, met sprekende praktijkvoorbeelden en voorzien van recente onderzoeksgegevens legt Willem de Jong bloot welke factoren een rol kunnen spelen. Hij onderscheidt hierbij de domeinen ‘de leerling', ‘het gezin', ‘de school' en ‘de omgeving' en pleit voor een gedegen analyse van de totale situatie. Want wanneer gedragsproblematiek niet goed wordt onderkend en er niet professioneel op wordt gereageerd, gaan er nodeloos tijd en energie verloren.

Leidraad in het boek is: met kennis van zaken proactief werken. Anders gezegd: op grond van gegevens - en niet op grond van aannames - werken aan het professionaliseren van het pedagogisch en didactisch handelen.

Het verhaal van het onbegrepen kind
'Het verhaal van het onbegrepen kind' gaat over gewone kinderen die op de een of andere manier ook ‘anders’ zijn. Kinderen die overal opvallen: op school, thuis en bij vriendjes of vriendinnetjes. Kinderen die anders denken, zich anders voelen en die zich ook anders gedragen. Het zijn kinderen over wie opvoeders zich zorgen maken.

Er worden zes kinderen beschreven, allemaal met een eigenschap die opvallend is en die vraagt om een specifieke aanpak. Zoals druk of onzeker gedag, langzaam of juist erg snel leren. De verhalen zijn geschreven vanuit het perspectief van het kind. Ze geven een beeld van kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar.

Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en het Aspergersyndroom
Heel interessant, maar wel een wat moeilijker boek voor mensen die dieper in willen gaan op autisme. Het boek gaat over de andere zintuiglijke wereld waar autisten in leven. Na het lezen van dit boek begreep ik autisten beter en hield meer rekening met hun beleving.
Uitgave van Fontys OSO, verkrijgbaar via www.fontys.nl/oso webshop. Geschreven door Olga Bogdashina.

Uit de pas
Problemen met de sensorische integratie komen veel voor, maar worden pas sinds kort algemeen erkend. Dit handboek is onmisbaar voor ouders en professionals, geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt een medicijnvrije behandelmethode.

Geef me de vijf
Geschreven door Colette de Bruin. Geef me de 5 beschrijft een andere manier van kijken naar een kind met autisme, namelijk kijken door de auti-bril. Wanneer je het denken van een kind met autisme gaat begrijpen, kun je de oorzaak van zijn gedrag zien en daardoor beter afstemmen op wat hij nodig heeft. Taken en communicatie goed op het kind met autisme afstemmen is de weg naar auti-communicatie.

Inleiding in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Informatief boek over psychiatrische problemen: autisme, hyperactiviteit, depressie, tics, slaapstoornissen, bolumia e.d.
Een boek dat iets minder makkelijk te lezen is dan bijv. Professioneel omgaan met gedragsproblemen, vanwege de vele vaktermen die gebruikt worden.

Gedrag begrijpen
Boek van Fontys OSO over de oorzaken van ongewenst gedrag. De verschillende auteurs die een bijdrage leverden aan dit boek, willen bereiken dat probleemgedrag begrijpelijk wordt. Begrip is namelijk belangrijk in de omgang met kinderen die probleemgedrag vertonen.

Onderwijs aan jonge risicokinderen
Geschreven door Aleid Beets-Kessens
In dit boek worden drie visies op onderwijs nader bekeken om zo het zicht te vergroten op je eigen visie en ideeën voor het vormgeven van je onderwijs.

Naar school - psychologie van 3 tot 8 (tip)
Interessant boek, geschreven door Ewalt Vervaet. In dit boek komen de verschillende fases in de ontwikkeling van het jonge kind aan bod. In welke fase bevindt een kind zich? Welke kenmerken horen daarbij en wat kan een kind in deze fase al?
Ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet deelt de periode van drie tot acht jaar in vier ontwikkelingsfasen, die aan de hand van alledaagse voorbeelden en eenvoudige proefjes worden verhelderd. Ouders, maar ook zij die professioneel met kinderen werken (bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, in peuterspeelzalen en op scholen), kunnen zo de ontwikkeling van een kind uitstekend herkennen en duiden.

Lees ook de boeken 'Groeienderwijs' en 'Het raadsel intelligentie' van Ewald Vervaet.Ongewild lastig
Een makkeliijk te lezen, interessant boekje over veelvoorkomende gedragsstoornissen bij kinderen.

EHBG - Eerste hulp bij gedragsproblemen (tip)
Dit is een zeer praktisch, handzaam boekje van Pravoo. In dit boekje komen allerlei 'problemen' die je in de klas tegen kunt komen aan de orde. Denk aan werkhoudingsproblemen, concentratie, pesten, beweeglijkheid, onrust, agressie, communicatie, regels.
Op elke bladzijde wordt een probleem behandeld waarbij een heleboel tips gegeven worden. Deze tips zijn makkelijk uitvoerbaar en kunnen direct in een (groeps)plan opgenomen worden.
EHBG hoort bij het EGGO gedragsleerlingvolgsysteem van Pravoo, maar ook zondat EGGO is EHBG te gebruiken en ontzettend handig als je de oplossing voor een probleem zelf niet weet.
Klik hier voor meer info. Bestellen kan ook op deze site. 36 Euro.

Beer op de weg - prentenboek
In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen.
Ieder kind is wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te geloven in verschillende situaties. Met dit boek worden de thema's angst en zelfvertrouwen op een laagdrempelige, luchtige manier bespreekbaar.

 

Groepsvorming

Grip op de groep
Pesten, slechte prestaties van leerlingen, ruzies, een slechte samenwerking tussen kinderen, ordeproblemen… het zijn allemaal gevolgen van een negatieve sfeer in een groep. Wat kan de leerkracht daaraan doen in de dagelijkse schoolpraktijk? Hoe krijgt hij weer grip op de groep? Dat leren (aankomende) leerkrachten uit dit boek.

Ontwikkeling in de groep
De groep waarin kinderen en jongeren zich bevinden, heeft een sterke invloed op hun ontwikkeling. Omgekeerd bepalen kinderen en jongeren met hun eigen ontwikkeling de dynamiek binnen de groep. In Ontwikkeling in de groep bespreken de auteurs de theorie over groepsprocessen bij kinderen en jongeren en de praktische toepassing ervan aan de hand van voorbeelden en interventies. Eerst wordt per hoofdstuk een fase van groepsontwikkeling beschreven, waarbij de individuele ontwikkeling van het kind of de jongeren wordt gekoppeld aan de groepsfase. Ook geven de auteurs bij elke fase informatie over het begeleiden van de groep en doen zijn suggesties over spel- en werkvormen die direct toepasbaar zijn. In de laatste drie hoofdstukken komen aspecten aan bod die niet gekoppeld zijn aan een specifieke groepsfase.


Taal

Het prentenboek als invalshoek
Een mooi, vrolijk en erg bruikbaar boek vol projecten rondom prentenboeken. In dit boek zijn projecten geschreven rondom bijvoorbeeld 'Bang mannetje', 'Woeste Willem', 'Noten' en 'Kleine bever en de echo'. Bij elk project is een presentatievorm bedacht, zoals een voorstelling, verteltafel, verteltas. Daarnaast worden er per boek allerlei activiteiten beschreven die bij het verhaal passen. Rekenactiviteiten, taal, muziek, dans en meer. Vooral de ideeën bij muziek en dans zijn erg leuk. Hiervoor zit een cd bij het boek.
Ik heb een cursus 'prentenboeken en muziek' gevolgd, waarbij we dit boek gebruikten. Hierna had ik veel meer ideeën voor muziek en dans met kleuters en sindsdien zijn mijn muzieklessen meer gevarieerd en gaan we vaker gezellig dansen!

Met woorden in de weer
Een goede aanpak voor woordenschatonderwijs die in dit boek duidelijk beschreven staat. Met woorden in de weer werkt volgens de viertakt: voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren. Daarbij wordt de woordmuur dagelijks gebruikt.
Als je dit boek gelezen hebt en de stappen die erin beschreven staan volgt, kun je je woordenschatonderwijs flink verbeteren.

Het grote consolideerboek
Boek vol met leuke consolideerspelletjes, behorende bij de aanpak Met woorden in de weer. (Alleen verkrijgbaar na het volgen van een cursus Met woorden in de weer). Zie www.metwoordenindeweer.com

Met woorden in de weer / druk 1  

Van beginnende geletterdheid tot lezen
Van auditieve spelletjes tot het speels aanbieden van letters.
Beginnende geletterdheid begint bij voorlezen en visuele en auditieve spelletjes. Het boek bevat hiervoor leuke suggesties. Maar kleuters zijn ook best in voor letterspelletjes en leren ook de letters van hun eigen naam. Kortom, een schat aan ideeën die te gebruiken zijn bij eigen thema's en projecten.


Rekenen

Jonge kinderen leren rekenen
Kinderen verrassen ons telkens weer met wat ze al weten en kunnen. Zicht hebben op leerprocessen is een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen waarnemen en vervolgens passende didactische beslissingen te kunnen nemen.
Jonge kinderen leren rekenen beschrijft het leerproces van kinderen bij het leren tellen en rekenen en laat zien hoe het onderwijs hiertoe kan bijdragen. Het boek maakt de globale lijn van het leren tellen en rekenen zichtbaar aan de hand van de leerstof voor de groepen 1 tot en met 4.
Ook de voorschoolse periode waarin kinderen al vaak met kleine getallen rekenen komt aan de orde.

Spelend rekenen met peuters en kleuters
In Spelend rekenen met peuters en kleuters wordt op een heel praktische manier beschreven hoe u de rekenwiskundeontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs kunt stimuleren.
Het boek reikt hiervoor een schat aan inspirerende ideeën aan voor uitdagende en betekenisvolle activiteiten, die u direct in de praktijk kunt gebruiken.


Geschiedenis

Entoen.nu Canon van Nederland
Wil je je kennis over de Nederlandse geschiedenis graag opfrissen of verbreden? Lees dan dit boek eens! Het boek bevat de 50 vensters van de geschiedeniscanon. Zo staat er bijv. info in over Anne Frank, Willem Drees, de gasbel, Karel V, Hugo de Groot, slavernij, Vincent van Gogh...
Het boek is geschreven voor kinderen en dus makkelijk te lezen. Het is ook goed te gebruiken in de klas. Een echte aanrader!
De boeken vind je in de boekenlijst hierboven. De canon met de zalmrose kaft is voor kinderen geschreven en dus het makkelijkst te lezen. Het andere boek entoen.nu is voor volwassenen geschreven en interessant als je meer wilt weten over onze geschiedenis.

Lang geleden - Arend van Dam
Een boek vol mooie verhalen over de geschiedenis, toegankelijk gemaakt voor kinderen vanaf 7 jaar. Een aanrader voor je klas!
Arend van Dam heeft meer soortgelijke boeken geschreven. 'In een land hier ver vandaan' over landen en culturen in de wereld, 'Een hele kunst' over belangrijke kunst en kunstenaars en 'Overal en nergers'. Hieronder kun je deze boeken bekijken en kopen. De kleinere, goedkopere boeken zijn delen uit 'Lang geleden'.

Voor kleuterleerkrachten

Het materialenboek
Alle kleutermaterialen, beschreven per categorie. Een leuk boek met theoretische informatie en ideeën. Kijk in de boekenlijst om het boek te kopen.

Spel en ontwikkeling
Een interessant boek over spel bij kleuters. Hoe begeleid je spel? Hoe kun je spel van kinderen uitbreiden? Wat is spel?

Buitenspel in het zonnetje
Waarom spelen we buiten met de kleuters? Hoe kun je dit buitenspel begeleiden en verrijken? Hoe ziet een ideale buitenspeelplaats eruit? In dit boek vind je alles over buitenspel. Een heel interessant boek.

Hoera ik krijg kleuters
Werken met kleuters, dat vinden veel pabo-studenten lastig. Het valt niet mee om ieder kind de individuele aandacht en begeleiding te geven die het nodig heeft. Of om het spelen in de les de plek te geven die het verdient. En tegelijkertijd ook nog de ontwikkeling van ieder kind goed bij te houden. Voor studenten en leerkrachten die hun onderwijs aan groep 1 en 2 willen verbeteren, is er nu de uitgave Hoera! Ik krijg kleuters. Dit toegankelijk geschreven boek geeft hen een gedegen, maar vooral ook praktische voorbereiding op het lesgeven in de kleuterklas.

Zorg voor kleuters
Kleuters besteden een groot deel van de dag aan kijken om te begrijpen wat er gebeurt. Ze leren door nabootsing, nadoen en voortdurende oefening. De leerkracht speelt vanzelfsprekend in de ontwikkeling van het jonge kind een belangrijke rol, die nog groter wordt op het moment dat de ontwikkeling stagneert. Goed en eenduidig voorbeeldgedrag (in taal en handelen) draagt sowieso bij tot groei, maar de invloed van complimenten en bekrachtigen helpt het kind bovendien zich bewust te worden van zijn eigen aandeel in het succes, doordat motivatie en zelfvertrouwen toenemen.

Met dit als uitgangspunt komen onder andere de volgende onderwerpen in dit boek aan de orde: Reflectie en bewustwording, aanleren van regels en routines, bekrachtigen en belonen, werken aan gedragsverandering, het gesprek als interventiemiddel, spelontwikkeling en werkhouding.
Investeren in kleuters staat vaak nog in de kinderschoenen; dit boek helpt om belangrijke stappen te nemen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jongste kinderen in het onderwijs.


Vakbladen

Jeugd in school en wereld - JSW
Interessant blad voor het gehele basisonderwijs.

De wereld van het jonge kind - HJK
Vakblad toegespitst op het jonge kind, met veel artikelen over het kleuteronderwijs.

Praxisbulletin - tip!
Een vakblad met praktische artikelen voor de hele basisschool.

Liedjesboeken

Het grote liedjesboek
Boek van Marianne Busser en Ron Schröder met mooie, eigentijdse liedjes. De liedjes zijn kort en dus makkelijk te onthouden. Bij het boek horen cd's, maar er staan ook noten in het boek. De liedjes staan op thema. Na de Pabo heb ik mijn Pabo muziekboek meteen "ingeruild" voor dit boek! 

Eigenwijs
Liedbundel voor het basisonderwijs met 251 liedjes. Ruim de helft hiervan is voorzien van didactische aanwijzingen. Deze zijn gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren. Ook is een aantal liederen voorzien van ideeën voor uitbreiding van de activiteiten.

Kleuterwijs
Liedbundel voor peuters en kleuters met 150 liedjes. De liedjes zijn voorzien van aanleertips en lestips, met vrolijke tekeningen!
De liederen zijn verdeeld in thema's: peuters, door het jaar, dichtbij, dieren en allerlei.

Liedjes met een hoepeltje erom
Oude en nieuwe liedjes voor kinderen. Bij het boek horen cd's, maar er staan ook noten in het boek.

Tussendoortjes

Energize!, Energize 2 & Energize 3
Boeken van Leefstijl vol met korte spelletjes: concentratiespelen, communicatiespelen, denkspelletjes, spelletjes om de energie kwijt te raken en meer. Te bestellen via www.leefstijl.nl

De beste leerspelletjes
Uitgave van Zwijsen. Spelletjes voor binnen en buiten, met of zonder materiaal. Ook zeer geschikt voor thuis.kerst, lesmateriaal, juf-Anke, vastenactie

kerst, kleuters, stille-nacht, lessuggesties, juf-Anke

sinterklaas, kleuters, prentenboek, sinterklaasliedjes, mark-janssen


facebook juf Anke